שבתונים, חל”ת, פטור מהוראה, נסיעות והשתלמות

שבתונים, חל”ת, פטור מהוראה, נסיעות והשתלמות