אודות לשכת הסגל האקדמי

אודות לשכת הסגל האקדמי

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל”א) אחראית על מכלול ההיבטים האקדמיים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון – חברי הסגל הבכיר, סגל עמיתי מחקר, סגל ההוראה, האורחים האקדמיים והמשתלמים לבתר־דוקטורט. נושאים אלו מטופלים ע”י צוות לשכת הסגל האקדמי.

נעמה ברנר
פרופסור נעמה ברנר
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א)
טל' 077-8873157
טל' 077-8872594
דוא"ל vpa@technion.ac.il

מוטי חודר
פרופסור מוטי חודר
סגן המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים
טל' 077-8875460
נייד 054-7371162
דוא"ל choder@technion.ac.il
אליאס טובי
פרופסור אמריטוס קליני אליאס טובי
עוזר המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים למינויים קליניים
דוא"ל toubi@technion.ac.il
ורד רז
עו"ד ורד רז
הממונה על לשכת הסגל האקדמי
טל' 077-8872401
דוא"ל VarditRT@technion.ac.il
אבלין ארובס
גב' אבלין ארובס
מזכירה ראשית
077-8872207
פנינה אילוז
גב' פנינה אילוז
מזכירה
077-8872594
דניאל לוי
גב' דניאל לוי
ראש מדור מינויים אקדמיים
077-8871494
מיכל ויסמן-שינה
גב' מיכל ויסמן-שינה
רכזת סגל אקדמי בכיר
077-8871492
עדי ברגר
גב' עדי ברגר
רכזת סגל אקדמי בכיר
077-8871233
נופר גטניו
גב' נופר גטניו
רכזת סגל אקדמי בכיר
077-8871233
אנה דובינסקי
גב' אנה דובינסקי
ראש מדור סגל עמיתי הוראה
077-8871491
שרי יצחק הלוי
גב' שרי יצחק הלוי
ראש מדור שבתונים, נסיעות ותעסוקת חוץ
077-8871490
איילת קטלן
גב' איילת קטלן
ראש מדור אורחים אקדמיים ומשתלמי בתר דוקטורט
077-8872560
מיכל מאיר
גב' מיכל מאיר
ראש מדור פרסים והוקרה
077-8874984
לילך פלוטינסקי
גב' לילך פלוטינסקי
אחראית מערכות מידע
077-8871493
יולי טריפונוב
גב' יולי טריפונוב
רכזת לשכה
077-8873175