קוד אתי לסגל האקדמי והנהלת הטכניון
הקוד האתי זמין לקריאה בשפות עברית, אנגלית וערבית בעמוד תקנות ונהלים אקדמיים
מדריך לחברי הסגל
מידע כללי בנושאים שונים מרוכז במדריך לחברי הסגל המעודכן לשנת תשפ"ב
קוד אתי לסגל האקדמי והנהלת הטכניון
הקוד האתי זמין לקריאה בשפות עברית, אנגלית וערבית בעמוד תקנות ונהלים אקדמיים
המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון.
עבור סגל אקדמי בכיר, סגל עמיתי מחקר, סגל עמיתי הוראה, אורחים אקדמיים, משתלמים לבתר-דוקטורט בטכניון ובחו"ל
ראשיתו של הליך הגיוס בפקולטות. רבות מהן מפרסמות קולות קוראים, ולאחרות ניתן לפנות באופן יזום על פי תחומי העניין של המועמד.