סגל עמיתי הוראה

סגל עמיתי הוראה

לשכת הסגל מטפלת במינויים האקדמים והמינהליים של סגל עמיתי ההוראה בכל הדרגות. הן משתלמים בטכניון והן עמיתי הוראה ומורים מן החוץ.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות