סגל עמיתי הוראה

סגל עמיתי הוראה

לשכת הסגל מטפלת במינויים האקדמים והמינהליים של סגל עמיתי ההוראה בכל הדרגות. הן משתלמים בטכניון והן עמיתי הוראה ומורים מן החוץ.