שלושה זוכים לטכניון במלגות אלון

שלושה זוכים לטכניון במלגות אלון

שלושה זוכים לטכניון במלגות אלון מטעם ות״ת/מל״ג לשנת תשפ”ג: ד”ר שירה וילקוף מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים זכתה במלגה בתחום מדעי הרוח. ד”ר אסף זינגר מהפקולטה להנדסה כימית ע”ש וולפסון וד”ר רננה פורן מהפקולטה לכימיה ע”ש שוליך זכו במלגות בתחום המדעים המדויקים וההנדסה.