לואי חורי

לואי חורי

לואי חורי שהצטרף לפקולטה למדע והנדסה של חומרים זכה במלגת מעוף מטעם ות״ת/מל״ג למחזור תשפ״ב.