משתלמים לבתר דוקטורט בטכניון

משתלמים לבתר דוקטורט בטכניון

לרשות הטכניון עומדות מספר קרנות שמממנות השתלמות בתר־דוקטורט (ליידי דיוויס, עלי קאופמן וכדומה). פירוט הקרנות והיקף המימון מופיע בחוזר הנשלח לדיקנים באוקטובר כל שנה. כמו כן, ישנן תוכניות מיוחדות במימון ות”ת ומלגות של משרד המדע. מלגות הטכניון הן חלקיות ונדרשת השתתפות המנחה במימון המלגה בהיקף של לפחות 2,500 ₪ (עד לסה”כ המקסימלי האפשרי).